Gezinnen ontvluchten hun verwoeste huizen in Rafah, te midden van het geweld in Gaza. Gezinnen ontvluchten hun verwoeste huizen in Rafah, te midden van het geweld in Gaza.

Crisis in Gaza

Tijdens het recente conflict tussen Israël en Hamas zijn duizenden kinderen, in Israël en Palestina, gedood en nog veel meer zijn gewond geraakt. In Gaza is de humanitaire crisis voor kinderen één grote nachtmerrie.

Ondanks de onmogelijke situatie blijven UNICEF-medewerkers hulpverlenen aan de kinderen in de Gazastrook. Tijdens de humanitaire pauze heeft UNICEF haar hulp kunnen opschalen, maar dit is bij lange na niet genoeg. Zonder staakt-het-vuren en veilige en onbelemmerde humanitaire doorgang tot heel Gaza kunnen kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben om deze crisis te overleven. UNICEF verwelkomt het vrijlaten van gegijzelde Israëlische kinderen en Palestijnse kinderen uit gevangenissen, en roept op om alle overige gegijzelde kinderen onmiddellijk en veilig vrij te laten. 

Ruim 60%

Ruim 60%

van de scholen is beschadigd

1,7 miljoen

1,7 miljoen

mensen zijn ontheemd geraakt

540.0000

540.0000

kinderen hadden al psychosociale zorg nodig voor het conflict

Een humanitaire nachtmerrie voor kinderen

Duizenden kinderen in Gaza zijn gestorven, en voor alle anderen is de humanitaire situatie kritiek. Drinkwater en voedsel raken op, ziekenhuizen hebben niet genoeg brandstof en vrachtwagens met hulpgoederen worden maar mondjesmaat toegelaten. Veel scholen, ziekenhuizen, woningen, en waterinfrastructuur zijn beschadigd of verwoest. Al voor de escalatie van het conflict had de helft van de kinderen in Gaza psychosociale ondersteuning nodig. Ook de trauma’s van de huidige gevechten zullen lang doorwerken.

Er zijn grote zorgen over het enorme gebrek aan schoon water. Als mensen vervuild water drinken en er geen goede sanitaire voorzieningen zijn lopen ze risico’s op ziektes zoals diarree, wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen onder 5 jaar. We zien nu al een toename van ziektes zoals waterpokken, schurft, en diarree. Kindersterfte door uitdroging is een groeiend gevaar. Daarnaast raakt voedsel op en zijn er steeds grotere zorgen over ondervoeding. Ook komt de winter eraan, wat de moeilijke omstandigheden voor kinderen enkel zal verslechten.  

FAQ

 • UNICEF is een onpartijdige en neutrale hulporganisatie: we verlenen hulp aan alle kwetsbare kinderen, waar ze zich ook bevinden en ongeacht hun achtergrond, etniciteit, geslacht, religie, taal of beperkingen.

  UNICEF maakt zich grote zorgen over de fysieke en mentale impact van het geweld op kinderen en hun families.  

  UNICEF roept op tot onmiddellijke beëindiging van het geweld en verzoekt alle partijen om kinderen onvoorwaardelijk te beschermen tegen de gevolgen van het geweld en hen de speciale bescherming te bieden waar kinderen recht op hebben zoals afgesproken in het internationaal humanitair recht en de rechten van de mens. Er is geen veilige plek voor kinderen zolang het geweld in dichtbevolkte gebieden door blijft gaan.  

 • UNICEF veroordeelt deze ernstige schendingen van rechten ten zeerste. Vele kinderen zijn gedood of gewond geraakt. De toegang tot schoon water, voedsel of brandstof is vrijwel afgesloten. 

  UNICEF roept gewapende groepen en de verantwoordelijken op tot het onmiddellijke vrijlaten van kinderen die in Gaza gegijzeld worden. Zij moeten zo snel mogelijk herenigd worden met hun families.   

 • UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de recente toename van geweld en de impact daarvan op kinderen en hun families, zowel lichamelijk als mentaal. UNICEF roept gewapende groepen en de verantwoordelijken op tot het onmiddellijke vrijlaten van kinderen die in Gaza gegijzeld worden. Zij moeten zo snel mogelijk herenigd worden met hun families.   

  In welvarende landen, zoals Israël, voert de overheid zelf de taken uit die UNICEF in minder welvarende landen ondersteunt. Daarom zijn er geen UNICEF-programma's in deze landen. We vragen altijd toestemming aan de regering voordat we hulp bieden, zodat we hun bestaande capaciteit en middelen om kinderen te helpen niet ondermijnen of dupliceren maar juist versterken.  

 • Uw donatie zal de meest dringende behoeften van kinderen en gezinnen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem ondersteunen. We ondersteunen kinderen met onder andere medische zorg, onderwijs, psychosociale ondersteuning, schoon water, en therapeutische voeding.   

 • UNICEF heeft de afgelopen tijd haar voorraden die zij al in Gaza had onmiddellijk ingezet om kinderen en gezinnen de hulp te bieden die nodig is. Vrachtwagens met nieuwe hulpgoederen worden mondjesmaat toegelaten. Ook een gebrek aan brandstof belemmert de hulpverlening. Sinds 21 oktober zijn er ruim 100 UNICEF-vrachtwagens met hulpgoederen de grens in het zuiden over gegaan. Tijdens de humanitaire pauze heeft UNICEF haar hulp kunnen opschalen en we zijn in staat om nog veel meer hulp te verlenen, maar  zonder staakt-het-vuren en veilige en onbelemmerde humanitaire doorgang tot heel Gaza kunnen kinderen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben om deze crisis te overleven.   

UNICEF watertank in Rafah

Watertanks van UNICEF verdelen drinkwater aan duizenden inwoners en ontheemden in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, te midden van het escalerende geweld.  

Volgens de Palestijnse Waterautoriteit bedraagt de waterproductiecapaciteit 5% van de normale dagelijkse productie en neemt deze met het uur af. De meeste waterinstallaties in de Gazastrook zijn kapot of werken niet goed door een gebrek aan brandstof, onveilige omstandigheden op de locaties en schade aan de installaties. 

Watertanks van UNICEF verdelen drinkwater aan duizenden inwoners en ontheemden in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, te midden van het escalerende geweld.  

Volgens de Palestijnse Waterautoriteit bedraagt de waterproductiecapaciteit 5% van de normale dagelijkse productie en neemt deze met het uur af. De meeste waterinstallaties in de Gazastrook zijn kapot of werken niet goed door een gebrek aan brandstof, onveilige omstandigheden op de locaties en schade aan de installaties. 

Wat doet UNICEF 

De UNICEF-teams in de regio zetten alles op alles om levensreddende hulp te bieden en op te schalen. Hierbij werken we samen met andere organisaties en lokale partners. We richten ons op de eerste levensbehoeften zoals:   

 • Gezondheid en voeding: UNICEF heeft medische benodigdheden vrijgegeven aan ziekenhuizen waarmee meer dan 450.000 mensen geholpen kunnen worden. Samen met partners werken we aan het tegengaan van ondervoeding bij kinderen. Zo hebben we al energierijke biscuits geleverd voor ruim 15.000 kinderen onder de vijf jaar. Deze hulp zullen we verder opschalen, want we hebben grote zorgen over ondervoeding door het voedseltekort.  
 • Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne: wij hebben al ruim 1 miljoen mensen bereikt met voldoende toegang tot schoon water, onder andere via een ontziltingsinstallatie. We delen water uit en herstellen beschadigde waterinfrastuctuur. We leveren ook desinfectiemiddelen en hygiënepakketten aan gezinnen. Ruim 550.000 mensen zijn al bereikt met toegang tot goede sanitaire en hygiënische voorzieningen.   
 • Kinderbescherming: UNICEF richt zich op de psychosociale gezondheid van kinderen die ernstige stress hebben ervaren als gevolg van het conflict. Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we al meer dan 13.000 kinderen en verzorgers bereikt met psychosociale ondersteuning, en meer dan 16.000 kinderen bereikt met sport en spel om hun mentaal welzijn te ondersteunen. We blijven kinderrechtenovertredingen monitoren en bewustwording creëren over de risico's van niet-ontplofte mijnen en explosieven. 
 • Onderwijs: We zorgen voor toegang tot onderwijs voor 100.000 kinderen, onder andere door het uitdelen van lesmateriaal. Bijvoorbeeld aan kinderen die in opvanglocaties zitten. Ook helpen we beschadigde scholen te herstellen. We hebben al lesmateriaal geleverd waarmee 24.000 kinderen onderwijs kunnen krijgen. 
 • Sociale bescherming: al bijna 200.000 mensen uit kwetsbare gezinnen zijn ondersteund met financiële hulp, zodat ze essentiële goederen als water, voedsel, en hygiëneproducten kunnen kopen. 
 • Winterhulp: UNICEF levert warme dekens, tenten, en warme kleding voor alle leeftijden om mensen te helpen de winter door te komen, bijvoorbeeld degenen die in overvolle opvanglocaties verblijven.  

UNICEF heeft haar voorraden met hulpgoederen die al in Gaza opgeslagen waren ingezet. Hierbij zat onder andere schoon water, sport- en spelmateriaal voor psychosociale ondersteuning, en medische goederen. Inmiddels zijn er ook meer dan honderd UNICEF-vrachtwagens met hulpgoederen de grens over gegaan. Deze goederen zijn geleverd aan ziekenhuizen en opvanglocaties. Maar dit is bij lange na niet genoeg.

Kinderen kijken uit over balkon schuilplaats

Kinderen zien vanaf het balkon van hun school steeds meer gezinnen arriveren opzoek naar veiligheid in Gaza.

Kinderen zien vanaf het balkon van hun school steeds meer gezinnen arriveren opzoek naar veiligheid in Gaza.

Help de kinderen in Gaza

Er is geen tijd te verliezen.

Doneer nu