Kind ingestorte huizen

Crisis in Gaza

Honderdduizenden kinderen zijn getroffen door het geweld in Gaza en hebben nú dringend humanitaire hulp en bescherming nodig. Help nu, doneer.   

UNICEF en haar partners zijn in het getroffen gebied en leveren directe humanitaire hulp. Het voortdurende geweld in Gaza en Israël eist een verschrikkelijke tol van het leven van kinderen en hun families. Ze hebben nú hulp nodig om de crisis te overleven. 

  • UNICEF maakt zich ernstig zorgen over de recente toename van geweld en de impact daarvan op kinderen en hun families, zowel lichamelijk als mentaal. In rijke landen zoals Israël, voert de regering zelf de taken uit die UNICEF in armere landen ondersteunt. Daarom zijn UNICEF-programma's in deze landen niet nodig. We vragen altijd toestemming aan de regering voordat we hulp bieden. Zodat we hun bestaande capaciteit en middelen om kinderen te helpen niet ondermijnen of dupliceren maar juist versterken.

  • In het geval van oorlog, een natuurramp of een dreigende hongersnood komen we direct in actie om hulp en verlichting te bieden. Dit lukt ons juist omdat UNICEF lokale voorraden van hulpmiddelen heeft, die we direct kunnen inzetten. En we de situatie ter plekke goed kennen. We werken overal, wereldwijd. 

  • UNICEF en haar partners zijn ter plaatse bezig met het leveren van onmiddellijke humanitaire ondersteuning, waaronder medische benodigdheden, water, voedsel en psychosociale ondersteuning. Om dit te kunnen blijven doen is humanitaire toegang cruciaal. De voorraden van hulpgoederen zoals medicijnen raken op. Uw donatie zetten we in voor noodhulp in alle Palestijnse gebieden, waaronder Gaza.

Kinderen het meest kwetsbaar

De situatie blijft diep verontrustend vanwege het voortdurende conflict tussen Israël en Palestina dat begon op 7 oktober, waarbij duizenden onschuldige kinderen en families enorme ontberingen ondergaan die met de dag vermenigvuldigen. 

Na dagen van luchtaanvallen en afsluitingen van alle bevoorradingsroutes, komen kinderen en families in Gaza zonder voedsel, water, elektriciteit, medicijnen en veilige toegang tot ziekenhuizen te zitten. 

Op woensdag 11 oktober raakte bij de enige energiecentrale van Gaza de brandstof op, waardoor elektriciteit en waterzuivering werden stopgezet. Hierdoor hebben de meeste bewoners nu geen toegang meer tot veilig drinkwater. 

1,1 miljoen mensen - waarvan bijna de helft kinderen - zijn gewaarschuwd om te vertrekken vanwege een verwacht grondoffensief. Maar zonder veilige plekken voor burgers om naartoe te gaan. 

UNICEF blijft samen met partnerorganisaties noodhulp bieden en de situatie monitoren. Er zijn grote zorgen dat de spanningen verder escaleren, waardoor de humanitaire situatie nog verder verslechtert. 

We hebben steun nodig om direct hulp te bieden aan kinderen en families in Gaza en andere gebieden van Palestina. Zij hebben dringend hulp nodig en jouw donatie kan hét verschil maken. 

In tijden van nood maak je met jouw donatie hét verschil.

Waar een kind in nood is, komen wij in actie. Te allen tijde hebben zij voeding, water, zorg en onderwijs nodig en moeten ze worden beschermd tegen geweld, misbruik en uitbuiting. 

UNICEF geeft wereldwijd hulp aan kwetsbare kinderen, en daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. We krijgen geen geld van de Verenigde Naties, dus we kunnen ons werk alleen doen met de bijdragen van particulieren, bedrijven en overheden. We werken wereldwijd om de levens van kinderen structureel te verbeteren: door onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming te ondersteunen. Bij noodsituaties komen we meteen in actie. Dankzij de bijdragen van onze donateurs!