Kinderen op de vlucht

Kinderen vluchten alleen of met hun familie voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren, spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Wij bieden hulp in conflictregio’s, in Europa en ook in Nederland komen we op voor de rechten van ieder kind. 

36,5 miljoen 

kinderen wereldwijd zijn op de vlucht

1,5 miljoen 

kinderen wereldwijd zijn geboren als vluchteling

2 miljoen 

kinderen zijn Oekraïne ontvlucht sinds het begin van de oorlog

Wat is er aan de hand?

Als we aan mensen op de vlucht denken, staan we er meestal niet bij stil dat het heel vaak om kinderen gaat. Het totale aantal mensen op de vlucht is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld, en kinderen maken bijna de helft van het totaal uit. Hieronder vallen zowel de kinderen die naar een ander land zijn gevlucht als de kinderen die binnen hun eigen landsgrenzen ontheemd zijn geraakt.  

Terwijl het aantal ontheemde en gevluchte kinderen een recordhoogte bereikt, schiet de toegang tot essentiële steun en diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en bescherming tekort. Ongeveer twee derde van alle gevluchte kinderen staat ingeschreven in het basisonderwijs, terwijl slechts ongeveer een derde van de gevluchte jongeren naar de middelbare school gaat.  

Een heel groot deel van de gevluchte kinderen komt uit Syrië en Afghanistan. Veruit het grootste deel van de kinderen die op de vlucht zijn, blijft in de regio. Zo vangt Turkije het grootste aantal vluchtelingen uit het Midden-Oosten op. Een vierde van het aantal vluchtelingen dat in 2021 naar Europa kwam was kind. Veel gevluchte kinderen zijn alleen, zonder ouders of toezicht. Zij hebben hun huis, familie en alles wat bekend was, achtergelaten. Ontheemde kinderen - of ze nu vluchteling, asielzoeker of in eigen land ontheemd zijn - kunnen worden geconfronteerd met ernstige risico's voor hun welzijn en veiligheid. Wereldwijd maken kinderen ongeveer 34% uit van de ontdekte slachtoffers van mensenhandel. 

Nog voordat kinderen op de vlucht aan de gevaarlijke overtocht beginnen, hebben ze al heel wat ontberingen moeten doorstaan. Dat vluchtelingen ondanks alle gevaren besluiten om de tocht naar Europa te maken, heeft alles te maken met de omstandigheden thuis. Die zijn zo uitzichtloos dat ze er alles voor over hebben om opnieuw te kunnen beginnen. Zelfs als dat met gevaar voor eigen leven is.

Bronnen:

UNHCR Refugee Data Finder

2019 UNHCR Desperate Journeys

Waar pleit UNICEF voor? 

 1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
 2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
 3. Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
 4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
 5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
 6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.
meisjes op de vlucht Irak

Twee meisjes spelen buiten in een Irakees vluchtelingenkamp.

UNICEF biedt hulp in de regio

 • Samen met lokale organisaties en maatschappelijk werkers helpen we gezinnen op de vlucht en in vluchtelingenkampen. Ook helpen we de lokale bevolking.
 • We zetten een zogenoemde 'child-friendly space' op: een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en kind kunnen zijn. 
 • Bij overheden pleiten we voor bescherming van vluchtelingen en voor correcte en kindvriendelijke procedures. 
 • We helpen gezinnen in vluchtelingenkampen met schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiënepakketten.
 • We voeren inentingscampagnes tegen mazelen en polio.
 • We screenen kinderen op ondervoeding, we behandelen ondervoede kinderen en geven voorlichting over goede voeding. 
 • We zetten tijdelijke klaslokalen in vluchtelingenkampen op en richten deze in.
 • We werven onderwijzers trainen hen in het werken met vluchtelingenkinderen. 
 • We bieden psychosociale hulp gericht op 'kind kunnen zijn' en traumaverwerking.

Help kinderen op de vlucht

Geef voor kinderen op de vlucht