Ieder kind heeft recht op noodhulp

In noodsituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. Zij hebben recht op hulp, direct en zonder belemmeringen. Kinderen hebben in alle omstandigheden voeding, water, zorg en onderwijs nodig en moeten koste wat kost worden beschermd tegen geweld, uitbuiting en misbruik. We werken wereldwijd en kunnen daardoor vrijwel altijd direct noodhulp bieden.

Help kinderen in nood. Vandaag en morgen.

Jij kunt ervoor zorgen dat onze teams altijd voorbereid zijn om acuut levensreddende hulp te bieden aan kinderen in nood en á la minuut kunnen schakelen. Met een maandelijkse donatie specifiek voor noodhulp, steun je de kinderen wereldwijd die in de toekomst getroffen worden door een ramp. 

Steun nu kinderen in een noodsituatie

Vrouw staat bij voedselpakketten

UNICEF hielp in Mozambique de bevolking direct aan eerste levensbehoeften na de cyclonen Idai en Kenneth

UNICEF hielp in Mozambique de bevolking direct aan eerste levensbehoeften na de cyclonen Idai en Kenneth

UNICEF en noodhulp

UNICEF is er voor, tijdens en na rampen en conflicten. We werken nauw samen met overheden en andere hulporganisaties om zoveel mogelijk kinderen in nood te bereiken. In 2021 heeft UNICEF hulp geboden tijdens 483 humanitaire crises in maar liefst 153 landen. 

  • UNICEF leidde de inkoop en levering van COVID-19-vaccins. In 2021 leverde UNICEF samen met COVAX 958 miljoen doses (inclusief gedoneerde doses) aan 144 landen. 
  • UNICEF ondersteunde 78 landen bij het opbouwen van capaciteit om kinderarmoede te meten. 
  • Het cash transfers programma van UNICEF - waarbij gezinnen zelf bepalen waaraan geld het best besteed kan worden - bereikte bijna 133 miljoen kinderen in 95 landen. 
  • In 2021 bereikte UNICEF meer dan 4,8 miljoen kinderen met een handicap in 148 landen via programma's die rekening houden met gehandicapten. 
  • UNICEF bereikte bijna 336 miljoen kinderen met diensten ter voorkoming van stunting en andere vormen van ondervoeding.  
  • Via humanitaire noodhulpprogramma's van UNICEF hebben 33,3 miljoen mensen (opnieuw) toegang gekregen tot watervoorzieningen om te drinken en voor hygiëne. 
  • 4,4 miljoen kinderen die geweld hebben meegemaakt, zijn in 129 landen bereikt met diensten op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk en justitie. 
  • 42 miljoen kinderen (18,1 miljoen in humanitaire omgevingen) ontvingen leermiddelen, wat het totaal sinds 2016 op 137 miljoen kinderen brengt. 
  • 48,6 miljoen niet-schoolgaande kinderen kregen toegang tot onderwijs, wat het totaal sinds 2016 op 149 miljoen brengt.

“Ik weet wat UNICEF voor kinderen betekent, omdat ik na de Tweede Wereldoorlog zelf hulp heb gekregen”

Audrey Hepburn (1929-1993), actrice en Goodwill Ambassadeur van UNICEF
Wat doet UNICEF in een noodsituatie?

UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is. 

Gezondheidszorg
We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen.

Water, toiletten en hygiëne
Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne.

Voeding
In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen, therapeutische melk en calorierijke voeding.

Kinderbescherming
We zorgen voor veilige plekken waar kinderen kunnen worden opgevangen en geregistreerd als ze hun ouders of verzorgers kwijt zijn. Kinderen kunnen in deze 'Child Friendly Spaces' ook spelen en psychosociale begeleiding krijgen.

Onderwijs
Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties (tijdelijke) scholen op, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen.

958 mln

958 mln

vaccinaties tegen Covid-19 geleverd in 144 landen

336 mln

336 mln

kinderen bereikt ter voorkoming van ondervoeding

48,6 mln

48,6 mln

kinderen kregen toegang tot onderwijs

Word donateur

Word donateur